Wie ben ik?

Ik ben Loes Modde, geboren in Den Haag. Ik heb de HAVO gedaan en daarna de Lerarenopleiding in Delft. Daar ben ik in 1982 afgestudeerd voor Frans en Engels. Ik heb op een aantal scholen gewerkt voor zowel Frans als Engels op allerlei niveaus. Als mentor, als docent, begeleider in werkweken. Kortom: alles wat tot de taken van een docent behoort.

In 1991 ben ik gaan werken op een school voor speciaal onderwijs. Met jongeren die in de psychiatrie terecht kwamen voor uiteenlopende problemen. Ik heb daar 20 jaar gewerkt als docent Frans en Engels, decaan, intern begeleider, ambulant begeleider, teamleider, afdelingsleider. Ik heb dat met ontzéttend veel plezier gedaan. De veerkracht die jongeren hebben: ongelooflijk!! Ondanks de, soms zware, problematiek, tóch naar school gaan. Certificaten halen (via Staatsexamens), diploma’s halen, lessen volgen in de helft van de tijd die ervoor staat en dan óók nog naar jezelf kijken. Aan je gedrag werken, je problemen onder ogen zien.....petje af!

Ik heb in die 20 jaar vele cursussen gevolgd, diploma’s en certificaten gehaald oa een diploma om rationeel emotieve therapie te geven. Ontzettend veel geleerd ……het meeste van de jongeren zelf!

Het speciaal onderwijs is in mijn bloed gaan zitten zoals men zegt. Mijn hart is gestolen, gestolen door de jongeren met problematiek. Ik zie hun worsteling in het reguliere onderwijs en zelfs ook in het speciaal onderwijs. Ik wil hen helpen met die worsteling. 

Mijn kracht zit in het contact kunnen maken met de jongere, me in hun  situatie te kunnen verplaatsen en inleven waardoor er een heleboel mogelijk is. Ik praat mét de jongere en niet alleen óver de jongere, te  beginnen met het intakegesprek.

Uiteindelijk draait het om de jongere zelf. Hij/zij zal op eigen benen moeten leren staan. Dat is waar we hem/haar op voorbreiden. En het leren vragen om hulp. Niemand hoeft alles alleen te doen/kunnen/weten.

Om jongeren te helpen Answers te vinden op vragen als "Hoe verder, hoe ga ik om met, hoe doe ik ......?" om een (leuk) leven te leiden ondanks alle problematiek.

Daarom ben ik Coaching for Answers begonnen.

Daar ligt mijn hart, mijn passie, mijn kracht.

Want iedereen is zijn eigen toekomst....