Geachte ouders/verzorgers

Wat kunt u van mij verwachten? Wat bied ik aan?

U hebt een kind die problemen heeft of geeft. U zoekt daarvoor hulp bij instanties. Er zijn allerlei regels en formulieren en u kunt er niet altijd even goed wijs uit worden. Uiteindelijk staat het traject dan toch op de rails.

Vaak hoor ik ouders verzuchten hoe slecht/moeilijk/moeizaam de mentor van hun kind te bereiken is. Hoe moeilijk het is de school duidelijk te maken wat zij kunnen betekenen in het traject van uw kind. Ook psychologen en psychiaters ervaren datzelfde probleem.

En als dan het traject bij een instelling is voltooid moeten u en uw kind het zelf doen. Soms is er een terugval. En wilt u toch niet weer het hele traject doorlopen. (Is ook vaak niet nodig!) Dan is misschien even een steuntje in de rug voor u of uw kind voldoende. (Vaak wel!)

En dan kunt u bij mij terecht. Ik heb een jarenlange ervaring op het gebied van jongeren met problematiek. Ik ben begonnen als docent. Ken derhalve beide kanten van het verhaal en kan als tussenpersoon dienen. Zou bijvoorbeeld de contactpersoon kunnen zijn tussen u, uw kind en de school.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden. Het is aan u om te beslissen waar u gebruik van maakt.

Dit in uw eigen vertrouwde omgeving.